Przejdź do głównej treści

Odkryj wszechstronność chmury hybrydowej

Nie ma jednego rozmiaru dla wszystkich w centrum danych przedsiębiorstwa. Wraz ze wzrostem wykorzystania sztucznej inteligencji(AI) w celu optymalizacji rozwoju i wydajności, rośnie również zapotrzebowanie na ujednolicone przechowywanie danych i obliczenia.

Rozwiązanie to ma postać chmury hybrydowej.

Czym jest chmura hybrydowa?

Chmura hybrydowa łączy w sobie wykorzystanie lokalnego sprzętu z przechowywaniem danych w chmurze. Zasadniczo jest to połączone wykorzystanie przez przedsiębiorstwo publicznych i prywatnych magazynów danych.

Łączenie danych w chmurze z danymi wewnętrznymi pozwala organizacji zbudować dostosowany do potrzeb system integracji danych, który jest elastyczny i dostosowuje się do jej potrzeb.

Typowa chmura hybrydowa integruje wykorzystanie chmury publicznej do udostępniania i przechowywania danych z lokalnym lub brzegowym systemem pamięci masowej. Brzegowe centrum danych jest mniejsze niż standardowe i zazwyczaj znajduje się w pobliżu obsługiwanej aplikacji.

pny-versatility-hybrid-cloud

Dlaczego przedsiębiorstwa korzystają z chmury hybrydowej?

Ta konfiguracja jest idealna dla przedsiębiorstw o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa, które pracują z wrażliwymi danymi. Dane pozostają bezpiecznie chronione przez lokalną zaporę ogniową i są dostępne tylko dla upoważnionego personelu przedsiębiorstwa.

Dla porównania, chociaż przechowywanie danych w chmurze jest bezpieczne, wiąże się z ryzykiem ujawnienia danych w przypadku naruszenia bezpieczeństwa.

Innym powodem jest elastyczność - chmura hybrydowa ułatwia skalowalność i pozwala przedsiębiorstwom na rozbudowę centrum danych zgodnie z potrzebami, oszczędzając niepotrzebne koszty.

Jakie są inne zalety chmury hybrydowej?

Ponieważ transformacja cyfrowa szybko przyspiesza, wiele przedsiębiorstw wykorzystuje rozwiązanie Hybrid Cloud do napędzania swojej infrastruktury.

Korzyści obejmują:

  • Zwiększona produktywność - infrastruktura może zostać zbudowana w celu poprawy doświadczenia użytkownika, na przykład, jeśli aplikacja musi znajdować się w pobliżu użytkownika końcowego.
  • Finansowy - umożliwia ekspansję przy jednoczesnym maksymalnym zarządzaniu kosztami
  • Elastyczność - wzorce obciążenia można zidentyfikować w celu dostosowania lokalizacji pamięci masowej i obliczeniowej.
  • Zgodność z przepisami - w niektórych branżach obowiązują surowe przepisy dotyczące ochrony danych - chmura hybrydowa pozwala przedsiębiorstwom zarządzać tymi kwestiami.
  • Minimalizuje ryzyko - zabezpiecza dane i chroni je przed włamaniami i zagrożeniami.

Jak chmura hybrydowa może wspierać sztuczną inteligencję?

Sztuczna inteligencja jest kluczowym czynnikiem napędzającym ekspansję i jest obecnie postrzegana jako niezbędna technologia w wielu branżach, od organów rządowych po produkcję i opiekę zdrowotną. Statistica opublikowała kilka raportów z badań nad sztuczną inteligencją, które przewidują wzrost rynku AI między 126 a 313 miliardów dolarów do 2025 roku.

Kiedy ostatnio odwiedziłeś stronę internetową, na której nie było chatbota czekającego, by odpowiedzieć na twoje pytania? To tylko jeden z przykładów zastosowania sztucznej inteligencji - w grach, mediach, artykułach gospodarstwa domowego i bankowości - automatyzacja to przyszłość.

Korzystanie ze sztucznej inteligencji w chmurze hybrydowej umożliwia przedsiębiorstwom rozwijanie i rozszerzanie wykorzystania technologii AI bez konieczności inwestowania w dodatkowe sprzętowe systemy pamięci masowej.

Rozwój projektu AI może wykorzystywać różne serwery dla różnych części projektu, zapewniając elastyczne i opłacalne podejście. Oznacza to, że dane mogą być przenoszone i przechowywane w nowych lokalizacjach w zależności od potrzeb (tj. z lokalizacji lokalnej do chmury lub odwrotnie) bez konieczności inwestowania w nowy sprzęt.

Wartości dodane PNY

Chmura hybrydowa może być idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy, oszczędzając pieniądze i umożliwiając rozwój technologii AI i obliczeniowej. Systemy NVIDIA DGX™ firmy PNY są specjalnie zaprojektowane do zastosowań AI i mogą przenieść obliczenia na wyższy poziom.